1397/08/15 17:32
مراسم زيارت عاشورا و روضه در روز سه شنبه مورخ 1397/8/15 در حسينيه ساختمان مركزي برگزار شد
مراسم زیارت عاشورا و روضه در روز سه شنبه مورخ 1397/8/15 در حسینیه ساختمان مرکزی با حضور جمعی از کارکنان برگزار و در پایان با سفره نذری از حاضرین پذیرایی بعمل آمد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved